Pris og tilskud

Pris og tilskud

 

Jeres egen-udgift til pasning hos mig er 2.052 kr. om måneden.

 

En fuldtidsplads på max. 48 timer hos mig koster 8.150 kr. om måneden. (I 12 måneder).

Det kommunale tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 2 år, er 6.098 kr. pr. måned. (Tilskuddet gives under forudsætning af, at I selv betaler minimum 25% af den samlede pasningsudgift).

Det betyder, at jeres egenudgift for en fuldtidsplads således kun udgør 2.052 kr. pr. måned.

(Kommunal dagpleje koster 2.842 kr. i 11 måneder, svarende til 2.605 kr. om måneden i 12 måneder. Altså en besparelse på 553kr. om måneden. (6.636 kr. om året).

Til gengæld skal I selv sørge for pasning under min ferie/fri og sygdom. (Men jeg har ikke længere hjemmeboende børn, så jeg har aldrig barns første sygedag).

 

I forhold til kommunal vuggestue, sparer I årligt over 7.900 kr.

Plus enten besværet med, og udgiften til, madpakker og frugt, eller "kostbidrag" i de vuggestuer hvor det kræves. Og det er 540 kr. om måneden = 5.940 kr. om året. I alt over 13.840 kr. om året).

 

Kommunen betaler jer tilskuddet forud.


Kommunens info om tilskud til privat børnepasning, herunder link til ansøgning om tilskud, kan ses på dette link:

https://www.hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/private-pasningsmuligheder/privat-pasning/tilskud-til-privatpasning-  

 

Der er søskenderabat.

 

Friplads er ikke muligt i privat pasningsordning.