Pris og tilskud

Pris og tilskud 2024


Jeres egen-udgift til pasning hos mig er 2.663 kr. om måneden.


En fuldtidsplads på max. 48 timer hos mig koster 9.000 kr. om måneden. (I 12 måneder).

Det kommunale tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 2 år, er 6.340 kr. pr. måned. (Tilskuddet gives under forudsætning af, at I selv betaler minimum 25% af den samlede pasningsudgift).

Det betyder, at jeres egenudgift for en fuldtidsplads således kun udgør 2.663 kr. pr. måned.

(Kommunal dagpleje koster 3.086 kr. i 11 måneder, svarende til 2.829 kr. om måneden i 12 måneder. Altså en besparelse på 166 kr. om måneden. (1.992 kr. om året).

Til gengæld skal I selv sørge for pasning under min ferie/fri og sygdom. (Men jeg har ikke længere hjemmeboende børn, så jeg har aldrig barns første sygedag).


I forhold til kommunal vuggestue, sparer I årligt 8.865 kr.

Plus enten besværet med, og udgiften til, madpakker og frugt, eller "kostbidrag" i de vuggestuer hvor det kræves. Og det er 605 kr. om måneden i 11 måneder = 6.655 kr. om året. I alt over 15.500 kr. om året).


Kommunen betaler jer tilskuddet forud.


Kommunens info om tilskud til privat børnepasning, herunder link til ansøgning om tilskud, kan ses på dette link:


Ansøgning om tilskud til privat børnepasning (borgeronline.dk)


Der er søskenderabat.


Friplads er ikke muligt i privat pasningsordning.