Pris og tilskud

Pris og tilskud

 

Jeres egen-udgift til pasning hos mig er 2.086 kr. om måneden.

 

En fuldtidsplads på max. 48 timer hos mig koster 8.300 kr. om måneden. (I 12 måneder).

Det kommunale tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 2 år, er 6.214 kr. pr. måned. (Tilskuddet gives under forudsætning af, at I selv betaler minimum 25% af den samlede pasningsudgift).

Det betyder, at jeres egenudgift for en fuldtidsplads således kun udgør 2.086 kr. pr. måned.

(Kommunal dagpleje koster 2.945 kr. i 11 måneder, svarende til 2.700 kr. om måneden i 12 måneder. Altså en besparelse på 614 kr. om måneden. (7.368 kr. om året).

Til gengæld skal I selv sørge for pasning under min ferie/fri og sygdom. (Men jeg har ikke længere hjemmeboende børn, så jeg har aldrig barns første sygedag).

 

I forhold til kommunal vuggestue, sparer I årligt over 9.750 kr.

Plus enten besværet med, og udgiften til, madpakker og frugt, eller "kostbidrag" i de vuggestuer hvor det kræves. Og det er 550 kr. om måneden = 5.940 kr. om året. I alt over 16.300 kr. om året).

 

Kommunen betaler jer tilskuddet forud.


Kommunens info om tilskud til privat børnepasning, herunder link til ansøgning om tilskud, kan ses på dette link:

https://www.hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/private-pasningsmuligheder/privat-pasning/tilskud-til-privatpasning-  

 

Der er søskenderabat.

 

Friplads er ikke muligt i privat pasningsordning.