Pris og tilskud

BIRTHES  ROLLINGER, privat pasningsordning

Pris og tilskud

 

Egen-udgiften til pasning hos mig er 1.983 kr. om måneden.

 

En fuldtidsplads på max. 48 timer hos mig koster 7.920 kr. om måneden.

Det kommunale tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 2 år, er 5.937 kr. pr. måned. (Tilskuddet gives under forudsætning af, at I selv betaler minimum 25% af den samlede pasningsudgift).

Det betyder, at jeres egenudgift for en fuldtidsplads således kun udgør 1.983 kr. pr. måned.

(Kommunal dagpleje koster 2.747 kr. i 11 måneder, svarende til 2.518 kr. om måneden i 12 måneder. Altså en besparelse på 535kr. om måneden. (6.420 kr. om året).

Til gengæld skal I selv sørge for pasning under min ferie/fri og sygdom. (Men jeg har ikke længere hjemmeboende børn, så jeg har aldrig barns første sygedag).

 

I forhold til kommunal vuggestue, sparer I årligt over 6.900 kr.

Plus enten besværet med, og udgiften til, madpakker og frugt, eller "kostbidrag" i de vuggestuer hvor det kræves. Og det er 534 kr om måneden = 5.874 kr. om året. I alt over 12.700 kr. om året).

 

Kommunen betaler jer tilskuddet forud.

 

Kommunens info om tilskud til privat børnepasning, herunder link til ansøgning om tilskud, kan ses på dette link:

https://www.hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/private-pasningsmuligheder/privat-pasning/tilskud-til-privat-pasning/

 

Der er søskenderabat.

 

Friplads er ikke muligt i privat dagpleje.