MIN BAGGRUND

BIRTHES  ROLLINGER, privat pasningsordning

Min baggrund

 

Ud over min erfaring med mine egne tre børn og 19 år som dagplejer / privat børnepasser, har jeg følgende relevante kurser:

 

 • Grundkursus for dagplejere.
 • Kursus i ”Sundhed”.
 • "Grundkursus i førstehjælp”.
 • Seks repetitionskurser i førstehjælp (det seneste i august 2018).
 • Kursus i ”Elementær brandbekæmpelse”.
 • Kursus i ”Individuel kompetence-afklaring”.
 • Kursus i ”Børns kompetenceudvikling 0-5 år”.
 • Kursus i ”Samspil i familien” (tre moduler).
 • Kursus i ”Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde”.
 • Kursus i ”ICDP-Programmets 8 samspilstemaer”. (ICDP: International Child Development Programme).
 • Kursus i ”Børns motorik, sansning og bevægelse”.
 • Orientering om "Sansemotorisk træning. Spædbørnsmotorik".

 

Jeg har god erfaring med pasning af for tidligt fødte børn.