MERE OM MIG

       Mere om min dagpleje / pasningsordning

 

 • Jeg er godkendt af Hjørring Kommune til at passe op til 5 børn i alderen 0 til 5 år.
 • Jeg har ikke længere hjemmeboende børn, så jeg har aldrig barns første sygedag.
 • Fleksible åbningstider.
 • Forældreindflydelse på børnenes dagligdag.
 • Plads til det enkelte barn, både fysisk og psykisk.
 • Gode fysiske rammer til motorisk og sanselig udvikling af det enkelte barn både ude og inde.
 • Jeg har ikke noget specielt "børnerum", men når vi er indendørs, opholder vi os mest i vores stue.
 • Vi har fået gulvvarme i det meste af huset.
 • Vi er ude stort set hver dag.
 • Vi har ingen ”prydhave” men en have med god plads til børn og deres leg.  
  Med bl.a. sandkasse, legekøkken, legehus, "hemmelige huler" og en ”sansegynge”.
  Haven er også god til at udvikle motorikken. Der er bl.a. en lille bakke, som børnene lærer at gå op og ned ad, trille og køre på scooter ned ad og kælke på om vinteren.
 • Jeg bor tæt på både skov og åbne naturarealer, der giver gode muligheder for mine mange udflugter og oplevelser i naturen. 
 • Jeg besøger forskellige legepladser og tager også på besøg i de nærliggende børnehaver. – Specielt når det nærmer sig at et barn skal starte i børnehave.
 • Engang imellem tager vi på udflugt til Nordsøcenteret, hvor vi kører med tog (fra Vellingshøj station).
  Hjørring Bibliotek bliver også besøgt. Enten for at være med til en af bibliotekets musikalske legestuer eller ”bare” lege i de dejlige legeomgivelser.
 • Aktiviteterne er selvfølgelig afpasset børnegruppens alder. Er de fleste små, er vi nok lidt mere hjemme i det trygge og nære - og er flere af børnene større, er vi oftere ude af huset.
 • Vi er nogle "private passere" der mødes periodisk, så børnene også er sammen med andre børn og voksne. I velkendte rammer.
  Vi mødes bl.a. med andre "passere" ca. en gang om måneden, hvor vi besøger Vellingshøjcentret, det lokale Plejehjem. Der hygger og leger vi med de ældre beboere og personalet. Vi bliver også inviteret derover til fastelavn, julearrangementer og lignende. Det har vi alle stor fornøjelse af.
 • Børnene transporteres i min elektriske barnevogn, med tog eller med bus.
 • Hos mig får børnene morgenmad (hvis de ikke har spist hjemmefra), formiddagsmad/frugt, frokost med grønt samt eftermiddagsmad/frugt.
  – Og dagen igennem mælk og/eller vand.
 • Jeg lægger stor vægt på sund og varieret kost. 
 • En stor del af de fødevarer, jeg anvender, er økologiske. 
 • De fleste dage serverer jeg hjemmebagt brød (bagt af økologiske råvarer).
 • Special-kost (allergimad, babymad og modermælkserstatning) skal medbringes.
 • Somme tider bager jeg sammen med børnene.
 • Mange kreative aktiviteter både ude og inde, herunder sang, højtlæsning og motoriske lege. 
 • Jeg tager udgangspunkt i, hvad børnene kan lide. Det kan sagtens være børnenes udspil og interesser, der afgør, hvad vi laver og læser.
 • Vores hus er et 100% ikke-ryger miljø. 
  Allergivenligt. (
  Vi har i hvert fald ingen husdyr).
 • 2 år og 10 måneders-reglen gælder ikke i den private dagpleje. 
  Man bestemmer selv, om barnet skal blive i dagpleje til 3 år, (eller ældre).
 • Jeg arbejder bl.a. med anerkendelse, inklusion og læringshistorier.
  Herunder ”ICDP-Programmets 8 samspilstemaer”. (ICDP: International Child Development Programme).
 • Jeg fortæller gerne om, hvad jeres barn har oplevet hos mig i løbet af dagen. 
 • Hvis der er særlige behov eller problemer snakker vi om det.
 • Og der er også mulighed for at inddrage Hjørring Kommunes Dagpasningskontor ved problemer med for eksempel sprog, allergi, motorik og almen trivsel.
 • Børne-, fritids- og undervisningsforvaltningen i Hjørring Kommune fører i øvrigt anmeldte og uanmeldte tilsyn med min pasningsordning.

  Tilsynet skal sikre, at de forhold jeg er godkendt under, overholdes.
 • Jeg tager sommetider billeder af børnene, som jeg lægger ud i en lukket gruppe på facebook, så forældrene bedre kan følge med i, hvad vi laver. 
 • Barnevognen må gerne blive stående her om natten og i weekenderne.(Vi har et aflåseligt uderum til opbevaring af barnevognene.)

Min baggrund

 

Ud over min erfaring med mine egne tre børn og 22 år som dagplejemor / privat børnepasser, har jeg følgende relevante kurser:

 

 • Grundkursus for dagplejere.
 • Kursus i ”Sundhed”.
 • "Grundkursus i førstehjælp”.
 • Syv repetitionskurser i førstehjælp (det seneste i oktober 2020).
 • Kursus i ”Elementær brandbekæmpelse”.
 • Kursus i ”Individuel kompetence-afklaring”.
 • Kursus i ”Børns kompetenceudvikling 0-5 år”.
 • Kursus i ”Samspil i familien” (tre moduler).
 • Kursus i ”Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde”.
 • Kursus i ”ICDP-Programmets 8 samspilstemaer”. (ICDP: International Child Development Programme).
 • Kursus i ”Børns motorik, sansning og bevægelse”.
 • Orientering om "Sansemotorisk træning. Spædbørnsmotorik".

 

Jeg har god erfaring med pasning af for tidligt fødte børn.