Opsigelse

Opsigelse

 

Ønsker I at melde jeres barn ud, skal det ske skriftligt med en måneds varsel, regnet fra den 1. i måneden.

F.eks. opsigelse den 19. marts har virkning fra den 1. april, og barnet har sidste dag i dagplejen den 30. april.